M

Privaatsuspoliis

Falbrock OÜ DBA Suppama (“Meie”, “Meie”, “Meie”) võtab kasutaja ja/või kliendi (“teie” või “teie”) privaatsust tõsiselt ning esitab käesolevad privaatsuspoliitikad, et selgitada parimaid tavasid, kuna need on seotud meie veebisaidi kaudu kogutud teabega. , www.suppama.com (“sait”) ja või rakendus (“Rakendus”) ja/või mõni järgmistest alamdomeenidest, näiteks www.business.suppama.com, www.app.suppama.com, www.courses.suppama.com kuulub ettevõttele ja on seotud meie pakutavate teenuste ja/või kaupadega.

See privaatsuspoliitika (edaspidi “privaatsuspoliitika”) selgitab, millist teavet me teilt kogume, miks me andmeid kogume ja kuidas me teilt saadud andmeid käsitleme.

Privaatsuspoliitikat tõlgendatakse kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega koos kõigi rakendusmäärustega, mis seavad kõrgeimad standardid isikut tuvastavate andmete kogumiseks, töötlemiseks, säilitamiseks ja kustutamiseks.

See privaatsuspoliitika sätestab ja rakendab andmekaitseseaduste põhiprintsiipe:

 1. Lawfulness;
 2. õiglus ja läbipaistvus;
 3. Eesmärgi piiramine;
 4. Andmete minimeerimine;
 5. Täpsus;
 6. ladustamispiirang;
 7. Terviklikkus ja konfidentsiaalsus (turvalisus);
 8. Vastutus.

Kogume ainult neid isikuandmeid, mida tegelikult vajame oma kindlaksmääratud eesmärkidel.

Vaatame perioodiliselt üle oma valduses olevad andmed ja kustutame kõik, mida me ei vaja.

Võime seda poliitikat aeg-ajalt värskendada ja postitame värskendused koos viimase muudatuse kuupäevaga. Soovitame teil seda privaatsuspoliitikat selliste värskenduste osas sageli kontrollida.

Definitsioonid

 1. a) Isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga; Tuvastatav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada isikukoodi või ühe või mitme tema füüsilisele, füsioloogilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele, sotsiaalsele identiteedile iseloomuliku teguri või muul viisil.

 1. b) Andmetöötlus

Andmetöötlus hõlmab mis tahes toimingut, mis tehakse andmete osaga, kas automatiseeritud või muul viisil. Andmetöötlus hõlmab andmete kogumist, koostamist, salvestamist, korrastamist või jagamist.

 1. c) Andmekoguja

Vastutav andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, asutus või muu organ, kes määrab üksi või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

 1. d) Andmetöötleja

Andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 1. e) Pseudonüümiseerimine

Pseudonüümiseerimine tähendab mis tahes teabe, mida saaks kasutada isiku tuvastamiseks, asendamist pseudonüümiga või teisisõnu väärtusega, mis ei võimalda isikut otseselt tuvastada.

 1. f) Nõusolek

Andmesubjekti nõusolek on andmesubjekti vabatahtlikult antud, konkreetne teadlik ja ühemõtteline väljendamine andmesubjekti soovide kohta, millega ta avaldusega või selge jaatava toiminguga väljendab nõusolekut teda puudutavate isikuandmete töötlemisega.

 1. g) Isikuandmetega seotud rikkumine

Turvarikkumine, mis põhjustas töödeldud või edastatud isikuandmete juhusliku või tahtliku kadumise, hävimise, avalikustamise või neile juurdepääsu.

 1. h) Kolmas osapool

Füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole vastutav töötleja ega volitatud töötleja, kuid kes on nende poolt volitatud isikuandmeid töötlema.

 1. i) Profileerimine

Igasugune automatiseeritud töötlemine, mis kasutab isikuandmeid isiklike aspektide hindamiseks ning tulevaste toimingute ja aspektide prognoosimiseks.

 1. Teie isikuandmete kogumine

Registreerumisel kogume järgmist teavet:

 1. a) Eesnimi ja perekonnanimi
 2. b) E-posti aadress
 3. c) Telefoninumber
 4. d) Geograafiline asukoht/riik ja sihtnumber
 5. e) Kliendi ID triipude/maksete töötlemise eesmärgil
 6. f) Krediitkaardi viimased neli numbrit

Võime koguda lisateavet seoses teie saidi ja/või rakenduse kasutamisega.

Teenustasu (“Tasu”) eesmärgil edastate oma Maksekaardi andmed otse maksetöötlejale “Stripe”, kes töötleb makseid meie nimel.

Stripe kasutab seda makseteavet vastavalt oma Privaatsuspoliitika. Lisaks pakub Stripe meile mõningaid teiega seotud piiratud andmeid, mida võime kasutada tööprobleemide lahendamiseks.

Soovitame ja soovitame teil avalikustatud andmeid hoolikalt kaaluda.

Ärge jagage tundlikku teavet (nagu riiklikud isikukoodid, usutunnistus, terviseandmed jne) ja/või jagamisel kaaluge sellise teabe avaldamist hoolikalt.

 1. Teabe kasutamine ja töötlemine

Kasutame isikut tuvastavat teavet (“isiklikud andmed”), et kinnitada, et meie kasutajad saavad kvaliteetseid teenuseid.

Kogume saidi ja/või rakenduse kaudu isikuandmeid ainult sel määral, mil sellist teavet annavad kasutajad, kes esitavad vabatahtlikult esildise, tellivad ja kasutavad meie teenuseid ja/või kaupu.

Võime teie teavet kasutada selleks, et:

 1. a) Võtke teiega ühendust;
 2. b) Pakkuda meie teenuseid, tooteid ja uusi funktsioone;
 3. c) Viia läbi uuringuid, arendada või parandada saiti ja/või rakendust kasutajakogemuse parandamise eesmärgil;
 4. d) Isikupärastage sait ja/või rakendus enda jaoks;
 5. e) Kaitske meie seaduslikke õigusi ja jõustage meie eeskirju.
 6. f) Vastake teie päringutele ja võtke teiega ühendust.
 7. g) Kinnitage oma sobivust meie saidi ja/või rakenduse kasutamiseks;
 8. h) Pakkuda kasutajatele tehnilist tuge ja veenduda, et sait ja/või rakendus on kasutajate jaoks turvaline;
 9. i) Kontrollige kasutajate identiteeti, et piirata meie teenuste ja/või kaupade volitamata ja petturlikku kasutamist.
 10. j) Aktsepteerida ja hallata kasutajate makseid/tasusid või saata teile saidi ja/või rakenduse kasutamise eest tehingukviitungeid.
 11. k) Vältida meie tingimuste ja eeskirjade rikkumisi või piirata kahjulikku või ebaseaduslikku tegevust;

Lisaks võime kasutada teie isikuandmeid muul viisil, mis on loomulikult seotud asjaoludega, mille käigus te teavet esitasite.

Nõuame kasutajatelt oma kontode kinnitamist ja võime nõuda täiendavaid andmeid. Kogume ja kasutame selliseid andmeid oma õigustatud huvidest lähtuvalt, et tuvastada teid vähemalt 18-aastase isikuna ja tagada teie kontoandmete ajakohasus.

Töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks seaduslik õiguslik alus, st teie eelnev nõusolek.

Võime töödelda andmeid teie nõusoleku/loa alusel (näiteks kui annate meile turunduslikud nõusolekud), mille saab igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust e-posti aadressil: info@suppama.com

Teeme kõvasti tööd saidi ja/või rakenduse täiustamiseks ning funktsionaalsuse lisamiseks, mis meie arvates muudab selle turvalisemaks ja kasulikumaks. Uued funktsioonid võivad hõlmata teie andmete sarnast kasutust kui ülalpool määratletud.

Vaatame regulaarselt üle andmetöötlustavad ja hoiame teid kursis, kui otsustame midagi muuta.

 1. Märguanded

Võime saata teile teavet, mis võib teile kasulikuks osutuda, sealhulgas uudiskirju või juhendmaterjali, mis on seotud teile pakutavate teenustega.

Soovi korral saate loobuda edasiste teadete või meilide saamisest ja võtke meiega selles küsimuses ühendust järgmisel e-posti aadressil: info@suppama.com

 1. Teave kogutakse automaatselt

Kui külastate meie saiti ja/või rakendust, võivad meie serverid automaatselt salvestada teavet, mille teie seade saadab alati, kui külastate saiti ja/või rakendust (“logiandmed”). Need logiandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu arvuti/seadme Interneti-protokolli (“IP”) aadress, brauseri tüüp, juurdepääsuajad ja kuupäevad ning muu statistika. Võime seda teavet kasutada saidi ja/või rakenduse jälgimiseks ja analüüsimiseks ning oma saidi ja/või rakenduse funktsionaalsuse ja kasutajasõbralikkuse suurendamiseks, et neid paremini oma kasutajate vajadustega kohandada.

Me ei käsitle logiandmeid isikuandmetena ega kasuta neid nendega koos, kuigi võime sellist teavet koondada, analüüsida ja hinnata.

Iga kord, kui avate saidi ja/või rakenduse, kogume teavet selle kohta, kuidas ja millal te seda kasutate (nt kellaaeg ja kuupäevad, otsingud, valitud funktsioonid ja tulemused, külastatud lehed, saidi ja/või rakenduse kokkujooksmised, külastuse kestus , nupud ja lingid, millel klõpsate ning muud süsteemitoimingud). Kasutame seda teavet saidi ja/või rakenduse täiustamiseks.

 1. Kes kontrollib teie isikuandmeid?

Palun saatke kõik küsimused, mured või kommentaarid selle privaatsuspoliitika kohta või teie isikuandmeid puudutavad taotlused e-posti teel aadressile info@suppama.com, on kõigi isikuandmete vastutav töötleja, mida kogutakse ja kasutatakse saidi ja/või rakenduse pakkumiseks muudel käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. See tähendab, et me vastutame selle eest, kuidas ja miks teie andmeid kasutatakse, ning selle eest, et teie andmeid käsitletaks seaduslikult ja ohutult.

 1. Kuidas me teavet jagame

Me ei jaga, müü, levita ega avalda muul viisil saidi ja/või rakenduse kaudu kogutud isikuandmeid, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel või teie nõusolekul.

Võime kaasata kolmandate osapoolte ettevõtteid ja üksikisikuid meie nimel teenuste osutamiseks, sealhulgas ilma piiranguteta meie saidi ja/või rakenduse hõlbustamiseks ja saidiga seotud teenuste osutamiseks (nt ilma piiranguteta, hooldusteenused, andmebaasihaldus, analüüs ja saidi täiustamine). funktsioonid) või aidata meil analüüsida, kuidas meie saiti ja/või rakendust kasutatakse. Nendel kolmandatel osapooltel võib olla juurdepääs teie isikuandmetele. Me ei volita neid kolmandaid isikuid kasutama teie teavet muul eesmärgil kui ülaltoodud teenuste osutamiseks.

Samuti võime avaldada teie kohta kogutud teavet valitsus- või õiguskaitseametnikele või eraisikutele, kui me oma äranägemise järgi peame vajalikuks või asjakohaseks, et vastata nõuetele ja kohtuprotsessidele (sealhulgas, kuid mitte ainult kohtukutsetele), et kaitsta. Suppama või mis tahes kolmandate isikute vara ja õigused, et kaitsta avalikkuse või mis tahes isiku turvalisust või takistada või peatada tegevust, milleks võime pidada, või kujutada endast ebaseadusliku või ebaeetilise käitumise ohtu.

Kui uuritakse väidetavat kuritegelikku käitumist või isiku elutähtsate huvide kaitseks, teeme koostööd õiguskaitseorganite päringutega. See võib hõlmata teie teabe säilitamist või avalikustamist, kui usume heas usus, et see on vajalik seaduste või määruste järgimiseks, või kui me usume, et avaldamine on vajalik kohtumenetluse, kohtumääruse, taotluse jms täitmiseks.

Jätame endale õiguse edastada teavet, mis meil on teie kohta ja mida oleme saidi ja/või rakenduse kaudu kogunud, juhul kui müüme või võõrandame kogu oma ettevõtte või vara või osa sellest. Kui selline müük või üleandmine peaks toimuma, teeme mõistlikke jõupingutusi, et nõuda, et üleandja kasutaks teie poolt meie saidi kaudu edastatud isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Juhul, kui Suppama toimub äritegevuse üleminek või omanikuvahetus, näiteks ühinemine või ülevõtmine teise ettevõtte poolt, või maksejõuetuse korral, võidakse meilt nõuda teie isikuandmete avaldamist. Kõigist selle privaatsuspoliitika protsessi käigus tehtud muudatustest teavitatakse teid e-posti teel.

 1. Kolmandad isikud

Aeg-ajalt võime jagada teavet kolmandate osapooltega saidi ja/või rakenduse täiustamiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks.

Võime linkida oma saidi ja/või rakenduse kolmandate osapoolte saitidega. Me ei vastuta sellistel kolmandate osapoolte saitidel pakutava sisu, privaatsustavade ega toodete eest. Pange tähele, et me ei jälgi ega saa jälgida nende kolmandate osapoolte saitide privaatsustavasid ning see privaatsuspoliitika kehtib ainult teabele, mida kogume oma saidi ja/või rakenduse kaudu. Enne selle kolmanda osapoole saidi kasutamist peaksite üle vaatama kõigi meie saidil ja/või rakenduses oleva lingi kaudu külastatava kolmanda osapoole saidi privaatsuspoliitika. Vastupidiselt sellele rakendame mõistlikke meetmeid usaldusväärsete kolmandate osapoolte või töötlejate valimiseks.

Võimaluse piires muudame pseudonüümi (eemaldame teid identifitseeriva teabe) ja minimeerime neile saadetavad andmed.

 1. Laste teave

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastastelt lastelt. Kui vanem või eestkostja saab teada, et tema laps on meile sellist teavet ilma tema nõusolekuta esitanud, peaks ta meiega ühendust võtma aadressil info@suppama.com ja sellise meili saamisel eemaldame andmed ja sulgeme lapse konto.

Kui olete alla 18-aastane, ärge sisestage teavet meie saidile ja/või rakendusele. Seega julgustame vanemaid ja seaduslikke eestkostjaid jälgima oma laste internetikasutust ja aitama jõustada meie privaatsuspoliitikat, juhendades oma lapsi mitte kunagi ilma nende loata meie saidil isikuandmeid avaldama.

Me ei turusta spetsiaalselt alla 13-aastastele lastele.

 1. Infoturbe

Säilitame saidi ja/või rakenduse administratiivsed, tehnilised ja füüsilised kaitsemeetmed, mis on loodud kaitsma saidi ja/või rakenduse kaudu kogutud isikuandmete kaotsimineku, väärkasutuse või volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Siiski ei saa me garanteerida, et kogutud teave on täiesti turvaline. Kuigi me teostame töötlemise ja andmetöötlusega seotud kolmandatest isikutest pakkujate valimisel piisavat hoolsuskohustust.

Olenemata teie asukohast kogub Suppama teavet ning töötleb ja salvestab seda teavet andmebaasides, mis on salvestatud Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatesse serveritesse.

Peame väga tähtsaks kogu meie kasutajatega seotud teabe turvalisust ja säilitame seda teavet turvaliselt SSL-turvamehhanismi abil.

Pidage meeles, et teabe edastamine Interneti ja mobiilsidevõrkude kaudu pole kunagi täiesti turvaline. Me ei saa garanteerida saidi ja/või rakenduse kaudu edastatava teabe turvalisust ajal, mil see edastatakse Interneti või mobiilsidevõrkude kaudu, ning mis tahes selline edastamine toimub teie enda riisikol. Kuid soovitame järgmist:

 1. a) Ärge jagage kellegi teisega krediitkaardiandmeid, sotsiaalmeedia paroole ega muid üksikasju.
 2. b) Veenduge, et logiksite saidilt ja/või rakendusest välja, kui lõpetate selle kasutamise.
 3. c) Kui arvate, et kellelgi on olnud juurdepääs teie kontole, teatage sellest meile ja muutke kohe parool.
 4. Kui kaua me teie teavet säilitame

Pakkudes teile tooteid või teenuseid, loome kirjeid, mis sisaldavad teie teavet, näiteks kliendikonto kirjeid, maksete ja tegevuste kirjeid. Haldame oma dokumente, et aidata meil kasutajaid tõhusalt teenindada ning täita juriidilisi ja regulatiivseid nõudeid.

Kui kaua me dokumente säilitame, sõltub kirje tüübist, tegevuse, toote või teenuse olemusest ning kehtivatest juriidilistest ja regulatiivsetest nõuetest. Kui kaua me teie teavet säilitame, võib äritegevuse või juriidiliste ja regulatiivsete nõuete tõttu muutuda. Kui olete meie saidi ja/või rakenduse kasutaja, säilitame enamikku teie andmetest nii kaua, kuni te saiti ja/või rakendust kasutate, ja kuus aastat pärast seda, et järgida seadusi ja/või kui me seisame silmitsi juriidilise väljakutsega. . Teatud juhtudel võime andmeid säilitada kauem, kui see on meie õigustatud huvide tõttu vajalik ja/või kui seadus seda nõuab.

Kui seadusega ei nõuta või lubatud pikem säilitusperiood, säilitame teie isikuandmeid meie süsteemides ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas poliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks või kuni te taotlete teabe kustutamist vastavalt teie õigusele. kustutamine.

Isegi kui kustutame teie isikuandmed, jätame endale õiguse säilitada koopiat õiguslikel, maksude või regulatiivsetel eesmärkidel, kuid sellisel juhul teeme seda ainult seni, kuni see on nende eesmärkide täitmiseks vajalik. Palun võtke meiega ühendust kaudu info@suppama.com rohkem informatsiooni.

Teave, mille esitate saidi ja/või rakenduse kaudu, saadetakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvatesse turvalistesse serveritesse ja neid salvestatakse. Võime teie esitatud teabe edastada kolmandatele osapooltele, kui need võivad asuda väljaspool EMP-d (näiteks Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid jne) saidi hooldamise eesmärgil.

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni vajame seda seaduslikel eesmärkidel ja nii nagu seda lubab kohaldatav seadus. Kustutame või pseudonüüme (eemaldame teid identifitseeriva teabe) teie teabe pärast teie konto kustutamist (pärast turvalisuse säilitamise akent), välja arvatud juhul, kui:

 1. a) Peame seda säilitama, et see vastaks kehtivatele seadustele (näiteks: liiklusandmete säilitamise periood on 1 aasta)
 2. b) Peame seda säilitama, et tõendada meie vastavust kehtivatele seadustele (näiteks meie tingimuste, privaatsuspoliitika ja muude sarnaste nõusolekute dokumente säilitatakse kuus aastat).
 3. c) Probleem, nõue või vaidlus nõuab, et me säilitaksime asjakohase teabe kuni selle lahendamiseni.
 4. Seaduslikud õigused

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kasutaja nõusolek.

Kui kasutate meie saiti ja/või rakendust, on teil järgmised õigused:

Õigus saada teavet: milliseid isikuandmeid organisatsioon töötleb ja miks (selle teabe esitame teile käesolevas privaatsuspoliitikas).

Juurdepääs: Teil on seaduslik õigus taotleda juurdepääsu meie kogutud isikuandmete koopiale. Selleks võtke meiega ühendust aadressil info@suppama.com

Kustutamine: Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik meie teenuste ja toodete pakkumiseks. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui arvate, et me ei vaja neid enam nendel eesmärkidel, milleks need edastati. Pange tähele, et võime teie taotluse üle registreerida, et tagada juriidiliste kohustuste täitmine. Konto kustutamise taotlemiseks võtke meiega ühendust aadressil info@suppama.com

Õigus parandada: kui säilitatavad andmed on ebatäpsed, on teil õigus nõuda nende parandamist. Selliste taotluste korral võtke meiega ühendust aadressil info@suppama.com

Turundusest loobumine: Teil on igal ajal õigus keelata oma Isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärkidel. Kui te ei soovi enam turundussõnumeid saada, andke meile sellest teada, kirjutades meile aadressil info@suppama.com

Õigus esitada vastuväiteid teabe töötlemisele: Teil on õigus esitada vastuväiteid mis tahes isikuandmete töötlemisele, mida me töötleme, kui me toetume töötlemise õiguslikule alusele õigustatud huvidele. Kui esitate taotluse oma vastuväidete esitamise õiguse kasutamiseks, kui meil on õigustatud alus teie isikuandmete töötlemiseks, saame seda jätkata. Vastasel juhul lõpetame teie isikuandmete töötlemise. Selliste taotluste korral võtke meiega ühendust aadressil info@suppama.com

Õigus andmete teisaldatavusele: saate nõuda oma andmetest masinloetaval kujul koopiat, mida saab teisele teenusepakkujale edastada. Selliste taotluste korral võtke meiega ühendust aadressil info@suppama.com

Automatiseeritud otsuste tegemisega, sealhulgas profiilide koostamisega seotud õigused: selles valdkonnas on mitu õigust, mille puhul üksnes automatiseeritud töötlemise tulemusel tehakse otsus, millel on üksikisiku jaoks õiguslik või oluline mõju. Sellistel juhtudel hõlmavad teie õigused õigust tagada inimese sekkumine otsustusprotsessi. Nende taotluste korral võta meiega ühendust aadressil info@suppama.com

California veebipõhise privaatsuse kaitse seadus

 

CalOPPA on esimene osariigi seadus riigis, mis nõuab kommertsveebisaitidelt ja võrguteenustelt privaatsuspoliitika postitamist. Seaduse haardeulatus ulatub Californiast kaugemale, nõudes, et isik või ettevõte, kes haldab California tarbijatelt isikut tuvastavat teavet koguvaid veebisaite, postitaks oma veebisaidile silmatorkava privaatsuspoliitika, milles on täpselt märgitud kogutav teave ja isikud, kellega seda jagatakse, ning järgige seda poliitikat. Vaata lähemalt: https://consumercal.org/california-online-privacy-protection-actcaloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf.

 

CalOPPA kohaselt nõustume järgmisega:

 

 1. a) Kasutajad saavad meie saiti külastada anonüümselt.
 2. b) Kui see privaatsuspoliitika on loodud, lisame sellele lingi oma avalehele või vähemalt esimesele olulisele lehele pärast meie veebisaidile ja/või rakendusele sisenemist.
 3. c) Meie privaatsuspoliitika link sisaldab sõna “Privaatsus” ja selle leiate hõlpsalt ülaltoodud lehelt.
 4. d) Kasutajaid teavitatakse kõigist privaatsuspoliitika muudatustest meie privaatsuspoliitika lehel.
 5. e) Kasutajad saavad oma isikuandmeid muuta, saates meile e-kirja ja/või logides sisse oma kontole.

 

Kuidas meie sait käsitleb mittejälgimise signaale? Me austame mittejälgimise signaale ega jälgi, ei kasuta küpsiseid ega kasuta reklaame, kui on paigas Do-Not-Track (DNT) brauseri mehhanism.

 

Õiglased teabetavad

 

The Principles of Fair Information Practices form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have played a significant role in the development of data protection laws around the globe. Ausate teabetavade põhimõtete ja nende rakendamise mõistmine on isikuandmeid kaitsvate erinevate privaatsusseaduste järgimiseks ülioluline.

 

In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:

 

 1. f) Teavitame kasutajaid e-posti teel seitsme (7) tööpäeva jooksul.
 2. g) Nõustume ka individuaalse hüvitamise põhimõttega, mis nõuab, et üksikisikutel oleks õigus taotleda seaduslikult jõustatavaid õigusi andmekogujate ja -töötlejate vastu, kes ei järgi seadust.
 3. h) See põhimõte ei nõua mitte ainult seda, et üksikisikutel oleks andmekasutajate suhtes jõustatavad õigused, vaid ka seda, et üksikisikutel oleks võimalik pöörduda kohtu või valitsusasutuse poole, et uurida andmetöötlejate rikkumisi ja/või vastutusele võtta.

 

CAN-SPAM seadus

 

CAN-SPAM seadus on seadus, mis kehtestab kommertsmeilide reeglid, kehtestab nõuded kommertssõnumitele, annab adressaatidele õiguse e-kirjade saatmise peatamiseks ja näeb ette karmid karistused rikkumiste eest.

 

Kogume teie e-posti aadressi selleks, et:

1) Saatke teavet, vastake päringutele ja/või muudele päringutele või küsimustele.

2) Töötleda maksetega seotud andmeid ning saata nendega seotud teavet ja uuendusi.

3) Võime teile saata ka teie toote ja/või teenusega seotud lisateavet.

4) Turustage meie meililisti või jätkake oma klientidele e-kirjade saatmist pärast esialgse tehingu toimumist.

 

CAN-SPAM-i järgimiseks nõustume järgmisega:

5) Ärge kasutage valesid või eksitavaid teemasid ega e-posti aadresse.

6) Tuvastage sõnum mingil mõistlikul viisil reklaamina.

7) Jälgige kolmandate osapoolte meiliturundusteenuste vastavust, kui neid kasutatakse.

8) Järgige kiiresti loobumis-/tellimuse tühistamise taotlusi ja lubage kasutajatel tellimusest loobuda, kasutades iga meili allosas olevat linki. Kui soovite mis tahes ajal edaspidiste meilide tellimusest loobuda, järgige iga meili lõpus olevaid juhiseid ja me eemaldame teid kohe kogu kirjavahetusest.

 1. Teie teabe värskendamine

Kui soovite värskendada oma isikut tuvastavat teavet, võtke meiega ühendust, saates meili aadressil info@suppama.com

Samuti saate igal ajal taotleda oma konto lõplikku kustutamist. Pärast teie taotluse saamist deaktiveerime teie konto ja teeme mõistlikud jõupingutused tagamaks, et see pole saidil ja/või rakenduses enam vaadatav. Kuni 30 päeva jooksul on endiselt võimalik oma kontot taastada, kui see kogemata või valesti deaktiveeriti. 30 päeva pärast alustame teie konto kustutamise protsessi oma süsteemidest.

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, saatke oma küsimus või kommentaar meili teel ja kirjutage meile järgmisel aadressil: info@suppama.com

Teeme kõvasti tööd, et teie teavet vastutustundlikult käsitleda. Kui te ei ole sellega rahul, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil info@suppama.com

Kui teeme selles poliitikas muudatusi, teavitame teid teie kontoga seotud e-posti teel või postitades teate saidile ja/või rakendusse. Kui jätkate saidile ja/või rakendusele juurdepääsu või kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute järgima muudetud privaatsuspoliitikat.

 1. Küpsised

Kasutame küpsiseid (“küpsised”). Küpsised on väikesed failid, mis sisaldavad sageli kordumatuid identifikaatoreid, mille veebiserverid brauseritele saadavad. Neid küpsiseid saab seejärel serverisse tagasi saata iga kord, kui teie brauser taotleb uut lehte. See on viis, kuidas veebisait ja/või rakendus mäletab teid, teie eelistusi ja teie harjumusi võrgus.

Küpsiste kaudu pakume kasutajasõbralikumaid teenuseid, mis ilma nendeta poleks võimalikud, ja seega aitab see meil tuvastada meie saidi ja/või rakenduse kasutajaid.

Küpsised võivad olla “püsivad” või “seansiküpsised”. Püsiküpsised jäävad teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse, kui lähete võrguühenduseta, samas kui seansiküpsised kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist.

Meie saiti kasutades võite saada oma arvutisse või seadmesse ka teatud kolmanda osapoole küpsiseid. Kolmandate osapoolte küpsised on need, mille on paigutanud veebisaidid, teenused ja/või osapooled peale meie. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse meie saidil analüütika ja turunduseesmärkidel.

Enne küpsiste paigutamist teie arvutisse või seadmesse kuvatakse teile bänner, mis taotleb teie nõusolekut nende küpsiste vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks.

Vajadusel võimaldame teil keelduda teatud küpsiste kasutamisest sellistel eesmärkidel nagu reklaam, analüütika ja uurimine, külastades oma küpsiste seadeid, ilma et see mõjutaks teie nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

 1. Kuidas meiega ühendust võtta

Palun saatke kõik küsimused, mured või kommentaarid selle privaatsuspoliitika kohta või teie isikuandmeid puudutavad taotlused e-posti teel aadressile info@suppama.com